OBCHODNÍ PODMÍNKY
Nakupujte s radostí

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB SERVISU

Kupující může objednávat zboží a službu servisu z nabídky prodejce osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím jiného internetového komunikačního programu,skype/icq atd. Přijatá objednávka na zboží nebo službu servisu se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. Objednávka zboží nebo služby servisu se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží nebo servisovaného výrobku kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravní splečností). Kupující může objednávku upravit či zrušit pouze do zaplacení zálohy za zboží nebo službu servisu,pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu: - zboží nebo službu servisu již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby nebo dodání zboží či dílů.

DODACÍ LHŮTY

Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem nebo dodací lhůtu servisovaného výrobku se kupující dozví od prodávajícího v momentu potvrzení objednávky za zboží nebo po zjištění rozsahu poškození za servisovaný výrobek.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupující obdrží se zbožím nebo servisovaným výrobkem daňový doklad. Kupující může uhradit za zboží nebo servisovaný výrobek převodem na bankovní učet prodávajícího nebo formou dobírky od přepravní společnosti.

ODPOVĚDNOST ZA VADY / REKLAMACE

Prodejce nese plnou odpovědnost za zboží a provedené servisní práce.Prodejce si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace maximálně do 30 dnů.Poté bude kupujícímu zboží nebo servisovaný výrobek předán opravený nebo vyměněný za nový kus popřípadě bude kupujícímu vrácená zaplacená částka.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Fyzická osoba 24 měsíců záruka. Podnikatel nebo Právnická osoba 12 měsíců.